Helgolandrörelsen
 

Sjöfartsupprop om Helgoland: "Cuxhavener Aktion Helgoland" från maj 1951:

"Det svenska vikingaskeppet Ormen Friskes undergång den 22 juni 1950 i havsområde Helgoland och förlusten av 16 förhoppningsfulla unga människors liv har föranlett Cuxhavens seglarförening att gemensamt med många myndigheter, föreningar och företag, vilkas sjöfarande anhöriga riskerar liv och lem på grund av de nuvarande förhållandena på och omkring Helgoland, uppropa till en aktion vars mål är att få en förändring av dessa förhållanden.
Vid två representantmöten i Cuxhaven har vi undertecknade avstått från alla politiska ställningstaganden och strävanden. Vi kräver dock i intresset av liv och hälsa hos sjöfolk, fiskare och nöjesseglare av alla nationer som måste använda storfarleden genom Tyska bukten:
1. Återupprättandet av en fullgod fyr och utprickning av ön och dess farvatten.
2. Frigivning av ön som nöd- och skyddshamn för alla fartyg av alla nationer.
3. Återupprättandet av en radiostation på ön.
4. Återupprättandet av en mistsignalstation på ön.
5. Återupprättandet av en permanent sjöräddningsstation med räddningsbåt, bärgningsfartyg och läkarhjälp.
6. Återupprättandet av en väderstation för den allmänna väder- och stormvarningstjänsten.
………"

(Svenska konsulatet i Hamburg, arkiv hos Utrikesdepartementet Stockholm, R90/1950 Ormen Friske, översättning M. Braun)

 
Tillbaka