Upphovsrätt
 

Alla foton av dokumentationen är äldre än 50 år och kan därför enligt svensk lag publiceras fritt av alla (Lag /1960:729/ om upphovsrätt, §49a).

 
För allt övrigt material ger författaren rätt till fri publikation om det tas över oförändrat och om källan, inklusive webbadressen, är angiven.
 
Huvudsida