Tack till

Den tekniska utredningen av Ormen Friskes förlisning inte hade varit möjlig utan den omfattande dokumentationen av Rune Edberg över skeppets historia.

 
Rune Edberg, Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång, Södertörn Archaeological Studies 2, Huddinge 2004 (på svenska, 292 S., 150 bilder, tysk sammanfattning 6 S.).
 
Boken beskriver många sociala aspekter av fallet. Men den dokumenterar ingen av de många kritiska artiklar i tidningar och tidskrifter över Ormen Friskes konstruktionsfel. Det ohållbara vittnesmålet av en fiskare, att bombfällningar på Helgoland skulle ha avskräckt vikingabåten från att söka skydd i öns hamn, behandlas kritiklöst. En analys av foton av vrakdelarna saknas.
 
Ett särskilt tack går till kaptenen på Helgoland som vill vara anonym. Han känner till sjöförhållandena och den politiska situationen kring Helgoland år 1950 av egen erfarenhet, och mellan februari och april 2004 kunde han ge värdefulla uppgifter i fråga om de dåtida händelserna.
 
Huvudsida