Omedvetet absolut gehör som generell egenskap
Före 2000 var det inte känt att en omedveten version av absolut gehör är en allmän egenskap hos människan. Denna förmåga används omedvetet i språk och kan betraktas som ett ytterligare medel, utöver röstklangen, för igenkännandet av talare.

Användningen av det omedvetna, absoluta tonminnet ökar i takt med språkbetoning. Detta är neuroanatomiskt plausibelt, därför att den viktigaste omedvetna kommandocentralen för språk (i gyrus cinguli anterior; eng. anterior cingulate cortex) är kopplad till såväl tonminne som centra för stimulering och emotion.

Motivationsberoende bruk av detta absoluta minne kan antas vara en av de utveklingshistoriska förutsättningarna för sång, och därmed för musik generellt.

Publications:

Braun, M. (2001) Speech mirrors norm-tones: Absolute pitch as a normal but precognitive trait. Acoust. Res. Lett. Online 2, 85–90. Free Full text PDF at publisher, Nature Science Update, Wissenschaft Online, SPIEGEL ONLINE, ORF ON Science, NRC Handelsblad - Rotterdam

Braun, M. (2002) Absolute pitch in emphasized speech. Acoust. Res. Lett. Online 3, 77-82. Free Full text PDF at publisher

Recent results from colleagues: Anatomical brain deficits in possessors of absolute pitch

Back to: First Page Swedish, NOM Home Page

  Free counter and web stats