Martin Braun
1992
Frekvensselektiv dämpning i innerörat
1995
Medicinska konsekvenser för ljudöverkänslighet och Menières sjukdom
1996
Permanenta toner i innerörat utvecklas under påverkan av utåtledande nerver
1998
Ton- och harmonifiltrering i auditiva mitthjärnan
2000
Omedvetet absolut gehör som generell egenskap
2004 Första fysiologiska bevis för precis oktavcirkularitet
Latest news from colleagues The Front Page

2009 May

Again octave spacing in ear tones (SOAEs) The Organization
Publications Compositions   Free counter and web stats
2009 Nov New inner ear theory experimentally confirmed
Contact
Ear Earlier news items
Updated: Jul 15, 2015
NOM Home